Nổi bật

Xu hướng thông minh hóa ngôi nhà

Về tới nhà, hệ thống cửa tự mở ra, trời mưa không phải xuống xe để mở cửa. Điều hòa nhiệt độ có thể được bật từ trước qua smartphone, về đến nhà phòng đã mát… Đây chính là những tiện ích mà nhà thông minh, một ứng dụng của cuộc CMCN 4.0 đang được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn.

Khái niệm nhà thông minh, ưu và nhược điểm

Nhà thông minh- Smart Home là nhà được thiết kế tiện nghi, ở đó các trang thiết bị có thể được điều khiển tự động từ xa từ bất cứ đâu bằng điện thoại di động hoặc thiết bị kết nối với mạng internet.