GIGASUN App

Phần mềm điều khiển nhà thông minh GIGASUN ( GIGASUN App) được chúng tôi cung cấp trên 2 nền tảng chính thức của App Store và Google Play.

Việc Download và sử dụng phần mềm này hoàn toàn là hợp pháp. GIGASUN đã mua bản quyền và đăng ký bảo hộ thương hiệu với Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Để sử dụng phần mềm, quý khách chỉ cần đăng ký tài khoản thông qua Email hoặc số điện thoại di động. Đây chính là định danh mà mỗi email hoặc số điện thoại chỉ đăng ký được 1 lần trên ứng dụng GIGASUN App.

Toàn bộ dữ liệu sẽ được chúng tôi lưu trữ trên iCloud server với 7 lớp bảo mật tuyệt đối an toàn.