HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA D03B

08/12/2020

Hướng dẫn sử dụng khóa Thông minh Gigasun đơn giản nhất cho người chưa từng sử dụng khóa thông minh. Nhìn chung các dòng khóa thông minh Gigasun đều có cách sử dụng gần giống nhau. Sau đây là bài viết hướng dẫn dành cho mẫu khóa thông minh Gigasun D03B.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KHÓA CỬA THÔNG MINH GIGASUN D03B

 

Phím “ * ”: xóa/ quay lại, Phím “ #” : xác nhận/ Enter

 1. Thay đổi thông tin Admin (quyền truy cập ban đầu)

Ân “ * # “ vào hệ thống → giọng nói phát ra (nhập thông tin xác minh, ban đầu 123456) nhấn # xác nhận → giọng nói phát ra (màn hình hiện 1, 2, 3, 4) → Ấn Phím 1 giọng nói phát ra ( màn hình hiện 1, 2, 3)

 • phím 1 : thêm Admin (pasword 6-8# số “nhập xác nhận 2 lần” , thẻ từ , vân tay “lặp lại 4 lần”)
 • phím 2 : Xóa Admin (chọn admin cần xóa, bấm # xác nhận)
 • phím 3 : giọng nói phát ra ấn 2 (kết nối app Giagasun) bấm # xác nhận
 1. Cài đặt thông tin người dùng.

Ân “ * “sau đó “ # “ vào hệ thống → giọng nói phát ra (nhập thông tin Admin) → giọng nói phát ra (màn hình hiện 1, 2, 3,4) → Ấn Phím 2 giọng nói phát ra ( màn hình hiện 1, 2)

 • phím 1 : thêm người dùng (pasword 6-8# số “nhập xác nhận 2 lần”, vân tay “lặp lại 4 lần”)
 • phím 2 : Xóa người dùng (Chọn 1 xóa số ID “số thứ tự”. Chọn 2 “xóa tất cả”)
 1. Cài đặt chức năng khóa

Ấn “ * “sau đó “ # “ vào hệ thống → giọng nói phát ra (nhập thông tin Admin) → giọng nói phát ra (màn hình hiện 1, 2, 3, 4) → Phím 3 giọng nói phát ra ( màn hình hiện 1, 2, 3, 4, 5)

 • phím 1: cài đặt giọng nói (Chọn 1 “bật tiếng”. Chọn 2 “tắt tiếng”)
 • phím 2: cài đặt chế độ mở khóa mở khóa
 • phím 3: cài đặt ngôn ngữ
 • Phím 4: cài đặt thời gian
 • Phím 5: cài đặt số thứ tự phòng (4 số)
 1. Reset hệ thống ( xóa tất cả dữ liệu hệ thống quay về chế độ ban đầu của nhà sản xuất)

Ấn “ * “sau đó “ # “ vào hệ thống → giọng nói phát ra (nhập thông tin Admin) → giọng nói phát ra (màn hình hiện 1, 2, 3, 4) → Phím 4 → giọng nói phát ra (nhập thông tin Admin) ấn “ # ” xác nhận.

Kết nối app Gigasun (smart phone)

 • Tải và cài đặt app Giagasun (CH Play, App Store)
 • Mở ứng dụng và đăng ký sử dụng (số đt hoặc email)

Tại giao diện chính ứng dụng, chọn vào biểu tương“ Ë ” (góc trên bên phải màn hình) → chọn “ cảm biến & bảo mật ” → khóa cửa thông minh (Wi-Fi) → nhập tến wifi và mật khẩu → Xác nhận đèn nhấp nháy (đồng thời thực hiện trên khóa).

 • Thực hiện trên khóa :

Ân “ * # “ vào hệ thống → giọng nói phát ra (nhập thông tin xác minh, ban đầu 123456) nhấn # xác nhận→ giọng nói phát ra (màn hình hiện 1, 2, 3, 4) → Ấn Phím 1 giọng nói phát ra ( màn hình hiện 1, 2, 3) → ấn phím 3 : giọng nói phát ra ấn 2 (kết nối app Giagasun) bấm # xác nhận đèn nhấp nháy.

 

 

Tham khảo thêm: